Tlačová správa

Kolégium Antona Neuwirtha a Nadácia Konrada Adenauera usporiadali odbornú konferenciu Hazard na Dunaji

Viac ako 70 účastníkov – Odborníci z rôznych profesií – Záštitu prevzal primátor Andrej Ďurkovský 

Ivanka pri Dunaji, 24. marca 2010 – V stredu 24. marca sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnila odborná konferencia Hazard na Dunaji, ktorú zorganizovalo Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung). Na konferencii, ktorá svojou témou pritiahla viac než 70 účastníkov, vystúpili odborníci z oblastí psychoterapie, ekonómie a politiky. Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský, ktorý konferenciu otvoril svojím prejavom. „Súčasná legislatíva neuchráni ľudí, obzvlášť mladých, od upadnutia do závislostí, gamblerstva, ale ani pridružených negatívnych vplyvov ako pranie špinavých peňazí či prostitúcie,“ povedal Ďurkovský.


V prvom bloku konferencie Psychológia a sociológia hazardu vystúpili psychoterapeuti Hroznata Živný a Barbora Kuchárová. Psychoterapeut Centra pre liečbu drogových závislostí a učiteľ na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Hroznata Živný, ktorý informoval o spôsoboch liečby gamblerov v Centre pre liečbu drogových závislostí. Tých sa lieči len desať percent z celkového počtu.
Interná liečba stojí približne 40 eur denne vrátane režijných nákladov; ambulantná liečba je lacnejšia.

Barbora Kuchárová, psychoterapeutka a riaditeľka občianskeho združenia Prima, sa zamerala na dopady patologického hráčstva, akými sú kriminalita, samovraždy a submormidita (nadobúdanie psychických a somatických chorôb). „Užívanie drog a gamblerstvo je často prepojené,“ vyhlásila Kuchárová.

Počas druhej časti, nazvanej Ekonomické aspekty projektu Metropolis, prednášal Martin Štochmaľ zo Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy (CEBSI).  Štochmaľ upozornil, že ak by investor Metropolisu skrachoval, vyšli by nazmar aj všetky investície štátu, napríklad do infraštruktúry. Pozvaný predstaviteľ PR agentúry svoju neúčasť na konferencii ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

Posledná tretia časť konferencie patrila téme Politické a občianske reakcie. Účastníkom sa prihovorila podpredsedníčka KDH Jana Žitňanská a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Minárik.

Jana Žitňanská informovala, že v roku 2008 bolo na Slovensku podľa ministerstva financií 21-tisíc hracích automatov. „Tie spôsobili veľa trápenia jednotlivcom, ich rodinám a celej spoločnosti. Pretože tieto automaty tam nie sú na to, aby na nich vyhrávali ľudia, ale aby vyhrávali tí, ktorí ich do krčiem a barov nainštalovali. Už dnes sa na Slovensku odhaduje počet patologických hráčov na 50-tisíc nešťastných ľudských osudov – ak nerátame ich rodiny a zasiahnuté komunity,“ povedala Žitňanská. Dôsledky hrania sa prenášajú aj na potomkov. „Deti, ktoré vyrastajú v rodine s gamblerom, majú väčšie problémy v škole, častejšie trpia depresiami a majú vyššie sklony k samovraždám. Navyše mnohé sa stávajú tiež patologickými hráčmi,“ uviedla Žitňanská.

Pavol Minárik upriamil pozornosť na liberalizáciu zákona o hazardných hrách a vyzýval k občianskej aktivite na zamedzenie rozvoja hazardu.

Comments