Program

16:00-16:10 Otvorenie konferencie

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha

 

Blok I.: Psychológia a sociológia hazardu

moderuje Matúš Demko, stážista Kolégia Antona Neuwirtha

16:10-16:25 Hroznata Živný: Príčiny gamblerstva

psychoterapeut Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave; vysokoškolský učiteľ na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

16:25-16:40 Barbora Kuchárová: Terénna sociálna práca s gamblermi

psychoterapeutka; občianske združenie Prima

16:40-17:00 Diskusia

17:00-17:10 Prestávka

 

Blok II: Ekonomické aspekty projektu Metropolis

moderuje Pavol Kubík, redaktor týždenníka TREND

17:10-17:25 Martin Štochmaľ: Hazardné hry v číslach

CEBSI – Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva

17:25-17:40 Karol Wolf: Prečo práve Metropolis?

riaditeľ spoločnosti Dynamic Relations

17:40-18:00 Diskusia

18:00-18:30 Večera

 

Blok III: Politické a občianske reakcie

moderuje Martin Hanus, reportér časopisu .týždeň

18:30-18:45 Jana Žitňanská: Politické nástroje stopnúť hazard

podpredsedníčka KDH pre kultúru, vedomostnú a občiansku spoločnosť

18:45-19:00 Pavol Minárik: Liberalizácia vs. prísnejšia regulácia hazardu

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

19:00-19:20 Diskusia

19:20-19:30 Záverečný príhovor primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského

19:30 Čaša vína

Comments