Prednášajúci

Hroznata Živný, psychoterapeut Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave; vysokoškolský učiteľ na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Barbora Kuchárová, psychoterapeutka; občianske združenie Prima

Martin Štochmaľ, CEBSI – Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva 

Karol Wolf, Dynamic Relations (prijal pozvanie, no potom sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil)

Jana Žitňanská, podpredsedníčka KDH pre kultúru, vedomostnú a občiansku spoločnosť

Pavol Minárik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Comments