Kolégium Antona Neuwirtha a Konrad Adenauer Stiftung zorganizovali odbornú konferenciu Hazard na Dunaji, ktorá sa uskutočnila v stredu 24. marca 2010 od 16:00 vo veľkej sále kaštieľa v Ivanke pri Dunaji.

Záštitu nad konferenciou prevzal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Úmyslom konferencie Hazard na Dunaji bolo podnietiť odbornú diskusiu o spoločenskej akceptovateľnosti veľkých hazardných centier a zhrnúť odborné argumenty pre a proti projektu Metropolis.Konferencia Hazard na Dunaji
Streda 24. marca 2010 od 16:00
Veľká sála kaštieľa v Ivanke pri Dunaji